Viktiga rapporter

Viktiga rapporter

ACE (Adverse Childhood Experiences) är en stor studie som gjorts av CDC (Center for Disease Control and Prevention) som visar på kopplingen mellan barndomstrauman och psykisk samt fysisk ohälsa som vuxen. Sexuella övergrepp i barndomen är ett av de trauman som väger tyngst.


Kartläggningsrapport Rsci 2013 – Rise (tidigare Rsci) gjorde 2013 en kartläggning av vården som finns att få över hela landet när man lider av konsekvenserna efter sexuella övergrepp. (En ny kartläggning för 2019 är på gång.)


Manus LT 2017 är en sammanställning av 74 patientfall från Wonsa (World of No Sexual Abuse), den enda forskningsinriktade specialistkliniken för patienter som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen som finns i Sverige idag. Sammanställningen har tagits fram i samarbete med Karolinska Institutet.


Se mig! är en medlemsenkät som Rise gjorde under hösten 2017.


Talande Fakta är en folder med svensk brottsstatistik som Wonsa tagit fram med hjälp av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Talande Fakta visar hur många som anmäler, hur stort mörkertalet är och hur många som inte kan erbjudas vård inom landstinget.