Vårt arbete

Vårt arbete

Hjälpa till

Vi hjälper utredare, forskare, vårdgivare och politiker att få patient-perspektiv på vården.

Påverka

Vi påverkar genom att nå ut till politiker och beslutsfattare med vår röst.

Synas

Vi jobbar med att synas och höras olika forum för att visa att patientgruppen finns.