Så påverkar vi

Så påverkar vi

Vi arbetar med att påverka genom att nå ut till politiker och beslutsfattare med vår röst. Vi kontaktar och kontaktas av olika centrala personer inom partier, ledningsgrupper och liknande inom kommuner och landsting för att berätta om utmaningarna samt diskutera förbättringspotential.

I våra diskussioner med politiker vill vi förmedla 2 huvudbudskap:

  1. Vården för vår patientgrupp fungerar inte idag.
  2. Medusas 4 punkter

Driver du de här frågorna och är intresserad av att diskutera med oss