Hjälp och stöd

Specialistkliniker

ASTA-mottagningen (Umeå)

Wonsa – World of No Sexual Abuse (Stockholm)

 
Det finns även traumaprogram inom vissa delar av psykiatrin (kartläggning kommer), sök gärna hjälp på din mottagning så de får veta att behovet finns.

 

 

Stödorganisationer

ATSUB – Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (Stockholm)

Evonhuset – för dig som säljer eller skadar dig med sex, eller är utsatt för människohandel (Malmö)

Föreningen Storasyster – om du utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp (Stockholm)

Föreningen Tillsammans – för de som utsatts för sexuellt våld av någon form (Stockholm)

Manscentrum – kriscentrum för män (Stockholm)

Mikamottagningen Göteborg – för dig som har eller har haft sex mot ersättning

Mikamottagningen Stockholm – för dig som har eller har haft sex mot ersättning

nxtME – riktar sig till dig som varit eller är utsatt för incest (finns på flera orter)

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (finns på flera orter)

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (samlingssida för stödjourer i hela landet)

Talita – för dig som behöver hjälp att ta dig ur sex mot ersättning (Göteborg och Stockholm)

Unizon Tjej- och kvinnojourer (finns i hela landet)