Hjälp och stöd

Få hjälp och stöd

Medusa är inte en stödorganisation, vi erbjuder inte stödgrupper eller liknande, utan ägnar oss åt att förändra vården genom att bearbeta politiker och andra ansvariga för vården.

Om du är i behov av stöd finns en lista över stödorganisationer här nedan.

Fortsätt att söka hjälp på din mottagning (vårdcentral eller psykiatri) för att visa att behovet finns. Det hjälper oss i vårt arbete.

Stödorganisationer


Finns på flera orter

nxtME – Riktar sig till dig som varit eller är utsatt för incest (även onlinehjälp)

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Unizon – Tjej- och kvinnojourer


Göteborg

Mikamottagningen – För dig som har eller har haft sex mot ersättning

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Talita – För dig som behöver hjälp att ta dig ur sex mot ersättning


Malmö

Evonhuset – För dig som säljer eller skadar dig med sex, eller är utsatt för människohandel

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige


Stockholm

ATSUB (Stockholm) – Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn.

Storasyster – Om du utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp

Föreningen Tillsammans – För alla som utsatts för sexuellt våld av någon form

Manscentrum – Kriscentrum för män

Mikamottagningen – För dig som har eller har haft sex mot ersättning

nxtME – Riktar sig till dig som varit eller är utsatt för incest

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Talita – För dig som behöver hjälp att ta dig ur sex mot ersättning