Medusa i media

Debattartikel om Asta-mottagningen

Låt Asta-mottagningen vara kvar i befintligt skick

Artikeln publicerades i Västerbottens-Kuriren 21/5 2020

Asta-mottagningen i Umeå är en specialistmottagning för personer som utsatts för våld eller sexuella övergrepp i nära relationer. Mottagningen har funnits i 24 år och har prisats för sitt arbete och sin kunskap om traumaanpassad behandling. Nu har Region Västerbotten planer på att avveckla Asta och låta mottagningen spridas ut i övrig psykiatrisk verksamhet. Detta ser vi som ett stort misstag då kunskapen kring patientgruppen finns på just specialiserade mottagningar och då riskerar att försvinna i mängden.

Sexualbrottsoffer tenderar att behöva vård för psykologiska konsekvenser av övergreppet. Det kan handla om posttraumatiskt stressyndrom eller komplext posttraumatiskt stressyndrom, dissociativa störningar, depression, ångestproblematik, missbruk, ätstörningar, självskada, anknytningsstörningar etc. Listan är lång. Men grundorsaken densamma, traumat.

Som patient med ovanstående symptom kan man i offentliga vården idag främst vända sig till allmänpsykiatriska mottagningar för vård. Ofta är det ångestmottagningar eller affektiva mottagningar. Det är mottagningar där det inte finns några garantier för att personalen har kunskap om sexuella trauman och vilka konsekvenser de kan medföra. Alltså inga garantier för att patienten får adekvat vård.

Asta-mottagningen i Umeå är en av landets mycket få specialistkliniker för sexualbrottsoffer. Den har uppmärksammats efter #metoo som ett exempel på en lyckad insats där patienter får hjälp med hela sin problematik.
Västerbottens Region har gått ut med planer på att avveckla Asta. Man väljer nu att inte kalla det avveckling, tanken är att personalen ska gå ut i andra mottagningar och att patienterna ska hänvisas till dessa. Personal och patienter från Asta kommer att ingå i mottagning 4, där målgruppen nu är personer 18-60 år där ångestsyndrom eller tvångssyndrom är den primära problematiken. Våldsutsatthet eller sexuella övergrepp nämns inte någonstans i planeringen för mottagning 4. Asta-mottagningen kommer att integreras som en del i mottagningen, som sedan kommer att kallas Ångest- Trauma och Asta-mottagningen. Risken är att den kunskap Astas personal bär på och byggt upp under år kommer försvinna i mängden.

Patientgruppen och vi organisationer som arbetar med frågan vill se fler specialistkliniker. Liksom specialistkliniker för rygg eller ortopedi ser vi att patientgruppen där får hjälp med grundproblemet och blir bemötta utifrån en förståelse och kompetens kring helheten och komplexiteten det kan medföra. Vår upplevelse är att patientgruppen hos specialistkliniker har mycket goda chanser att få en samlad och synkroniserad vårdinsats som inkluderar både själva traumat och dess effekter. Patienterna själva besparas att slussas runt mellan olika instanser, bedömningar, diagnoser och medicineringar. Detta ger goda förutsättningar för varaktig läkning utan återkommande eller tillkommande symptom över tid.

Specialistvård framstår kanske som dyrt. Men vi tror att många andra alternativ i längden är dyrare, att få vård i punktinsatser för enskilda symtom utan att komma till grundproblemet gör att traumatiseringen kvarstår. Det tror vi kostar samhället mer pengar. Det vet vi också kostar den utsatta människan mer lidande.

Lös inte upp Asta, öppna istället upp för fler liknande kliniker. Öppna upp för en säkrare och effektivare vård. Ge fler människor möjlighet till adekvat vård och ett liv i läkning.Jonas Lind, ordförande Patientföreningen Medusa

Flo Fermelin, ledamot Patientföreningen Medusa

Anna Johansson, ledamot Patientföreningen Medusa

Anci Nordmark, initiativet Stäng Inte Asta

Åsa Söderberg, leg psykolog, leg psykoterapeut ASTA-mottagningen

Lena Wännman, leg psykolog, leg psykoterapeut ASTA-mottagningen

Linda Jonsson, aukt socionom, leg psykoterapeut ASTA-mottagningen

Hermine Holm, verksamhetsansvarig Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen

Lena Morin, generalsekreterare nxtME

Gita Rajan, verksamhetschef Wonsa – World of No Sexual Abuse

Linn Fröjdendahl, utbildningsansvarig, Stockholms tjejjour

Malin Jenstav, stödverksamhetsansvarig, Stockholms tjejjour

Emma Raask, vikarierande verksamhetsledare Föreningen Tillsammans

Jeanette Niehof, leg. psykolog/psykotraumaterapeut ViduNova Trauma Expertis Centrum AB