Engagera dig

Vi söker kassör, valberedning samt revisor för 2020

Vi söker kassör, valberedning samt revisor för 2020

Inför årsmötet i mars 2020 söker vi personer som är intresserade av styrelsearbete i form av kassör, valberedning samt revisor.

Kassör
Som kassör sitter du med i styrelsen och ansvarar för att rapportera föreningens ekonomiska överblick (resultaträkning, balansräkning) samt löpande bokföring. Så det är bra om du har erfarenhet av det.

Valberedning
Som del av valberedningen (kan vara 1 eller flera personer i en grupp) sitter du inte med i styrelsen. Inför årsmötet utvärderar valberedningen styrelsens samt nya kandidaters kompetenser för att nominera nästa års styrelse som medlemmarna på årsmötet får rösta om. För att kunna utföra arbetet behöver valberedningen kontinuerligt hålla sig insatt i styrelsens arbete.

Revisor
Som revisor sitter du inte med i styrelsen, men du granskar styrelsens arbete inför årsmötet och ger ett utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen från det gångna året. Granskningen består dels av att granska att allt gått rätt till ekonomiskt med budget och typ av utgifter, men även att de beslut som styrelsen tagit och som finns med i protokollen inte strider mot föreningens stadgar. Som revisor är det bra att du är noggrann och har någorlunda koll på ekonomi och bokföring.

Är du intresserad av något av följande, hör av dig till hej@patientforeningenmedusa.com med en intresseanmälan senast 31 januari 2020.

Rollerna tillträdes i samband med årsmötet givet att medlemmarna röstar för de kandidater som föreslås.