Utmaningen

Privatekonomin ska inte avgöra om du blir frisk

Privatekonomin ska inte avgöra om du blir frisk

När vi på Medusa pratar om att förändra vården syftar vi på den offentliga vården som ska vara demokratisk och ge lika möjligheter för alla oavsett geografi och plånbok.

Vår patientgrupp är idag sökande. I brist på fungerande och trovärdiga alternativ i offentliga vården blickar många mot privat sektor i Sverige och utomlands. Lösningar som man hittar på nätet och som inger hopp efter många ofruktbara vändor hos vårdcentralen. Tyvärr kan privatekonomin stå i vägen för dessa alternativ då man helt enkelt inte har råd.

Parallellt med att vi på Medusa bearbetar beslutsfattare för en förbättrad offentlig vård för sexuella övergrepps-patienter finns det eldsjälar som driver på andra lösningar. Ett sådant initiativ är nystartade Insamlingsstiftelsen Trust, som vill hjälpa patienten med finansieringen av de behandlingar som krävs för att bli frisk. Som nystartade har de i initialt inte medel att hjälpa så många, men de angriper en utmaning som vår patientgrupp kan känna igen: att hoppingivande behandlingsalternativ ofta kostar i form av resor, logi och behandlingskostnader. Kostnader många inte kan ta.

Att denna typ av aktör behöver finnas, och inte minst startas, 2019 ser vi som ytterligare ett bevis på att den offentliga vården idag inte gör sitt jobb med vår patientgrupp. Resultatet blir att många inte har råd att bli friska. Vilken politiker eller beslutsfattare vill acceptera en sådan situation inom vården? Självklart ingen. Men de behöver förstå att problemet existerar, och det är därför Medusa finns.