Medusa i media

Debattinlägg i Dagens Samhälle

Debattinlägg i Dagens Samhälle

Idag skrev Medusa ett debattinlägg i nättidningen Dagens Samhälle. I våra samtal med politiker har vi förstått att det råder en uppfattning hos många på politisk nivå om att vården för sexuellt utsatta fungerar. Vi har insett att vi behöver börja med att bryta den bilden innan vi kan börja prata om förändringar. Därför valde vi att fokusera på just det budskapet: att traumavården inte fungerar.

Dagens Samhälle riktar sig till beslutsfattare i offentlig sektor och hävdar att de har tre gånger högre räckvidd än Dagens Industri när de når chefer och politiker i kommuner, regioner, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Därför kände vi att det var ett relevant forum för att bryta idén om en fungerande vård och hoppas nu att de ska komma med svar på hur de upplever situationen så att vi kan väcka debatt och skapa förändring.

Lämna ett svar