Lär dig mer

Konsekvenser efter sexuella övergrepp: PTSD

Konsekvenser efter sexuella övergrepp: PTSD

Vi vill informera om några av de sjukdomar och problem som är vanliga att man utvecklar efter att ha varit utsatt för sexuella övergrepp.

Vi börjar med PTSD, vilket nog för många är det första man tänker på, men också för att juni är PTSD Awareness Month och i USA är den 27 juni PTSD Awareness Day. Vi vill vara med och uppmärksamma PTSD även internationellt, och framförallt här i Sverige, och även visa på att ha varit utsatt för sexuella övergrepp kan ge PTSD. Men alla som utsatts utvecklar inte PTSD.

Vad är PTSD?

PTSD – posttraumatiskt stressyndrom – kan man utveckla när man utsatts för något traumatiskt, till exempel en trafikolycka, naturkatastrof, krig, rån eller sexuella övergrepp. Det som händer är enkelt förklarat att vi “fastnar” i upplevelsen vi varit med om. Istället för att lägga det bakom oss, som vi gör med vanliga minnen, bär vi det med oss hela tiden och minnet gör sig ofta påmint, helt utan att vi har kontroll över det.

Vid PTSD så återupplever vi hela eller delar av minnena om och om igen, både i vaket och sovande tillstånd. Det här gör att vår stressnivå hela tiden är hög jämfört med andras, även när vi sover är vi stressade. Vi blir lättskrämda eftersom vi hela tiden är på vår vakt, ibland kan vi hoppa till av småsaker.

Saker som påminner om händelsen, som en lukt eller ett föremål kan framkalla en flashback, det vill säga en återupplevelse av ett trauma. När man återupplever ett trauma kan det kännas väldigt verkligt, som att man är tillbaka där det hände. Man upplever samma känslor som man hade då och det är ofta väldigt skrämmande. Det är vanligt att man undviker situationer som kan trigga igång flashbacks och det här kan också bli en del i problematiken, till exempel är det vanligt efter sexuella övergrepp att man undviker sex eller att gå till gynekologen eller tandläkaren.

Vad är komplex PTSD?

C-PTSD står för complex post traumatic stress disorder och innebär att man är mer komplext traumatiserad än vid PTSD. Komplex PTSD är ännu inte erkänt som en diagnos i den diagnosmanual vi arbetar efter i Sverige idag (ICD-10), men det kommer att erkännas inom några år.
Man kan bli komplext traumatiserad om man till exempel utsätts för upprepade trauman, om de sker upprepat under barndomen eller om förövaren är någon som står en nära.

PTSD_CPTSD_ICD11

Komplext traumatiserade har samma symtom som de med PTSD har, som flashbacks, mardrömmar och rädsla. Ibland är symtomen starkare och med mer dissociation inblandat (vi kommer skriva ett inlägg om dissociation lite längre fram).
Komplex PTSD inkluderar också en negativ självbild och svårigheter med känsloreglering och relationer. Det här gör att det ofta blandas ihop med EIPS – emotionell instabil personlighetssyndrom (Borderline personlighetssyndrom). Det finns likheter, men också skillnader mellan EIPS och C-PTSD.

CPTSD_BPD

Tetris vid PTSD

Det finns flera studier, bland annat en gjord av Karolinska Institutet (se länk nedan), som visar att datorspelet Tetris kan minska symtomen på PTSD.

Spelar man Tetris inom 6 timmar efter den traumatiska händelsen minskar antalet påträngande minnesbilder under den första veckan efter traumat. Det finns även forskning från andra länder som visat att effekten håller i under en längre period, men det behövs mer forskning för att kunna säga om den är permanent och hur det ser ut om man är komplext traumatiserad.
Tetris är ett visuellt krävande spel som har din konstanta uppmärksamhet, man tror också att det är samma delar i våra hjärnor som aktiveras när vi tänker på traumat som när vi spelar Tetris.

Tetris är inte någon behandling för trauma, men kan användas som ett komplement till behandling.

Det finns också en del forskning som tyder på att man kan minska symtomen på PTSD även när man spelar Tetris långt efter att traumat inträffat. Det behövs mer forskning för att kunna säga säkert, samt om det fungerar lika bra vid komplex traumatisering.

cube-1678974_640Om studierna:
https://nyheter.ki.se/tetris-pa-akuten-kan-forebygga-symtom-vid-posttraumatisk-stress
https://www.lakemedelsvarlden.se/ytterligare-stod-for-tetris-vid-ptsd/