Inspiration

Regeringsförklaringen ger oss ett hopp om framtiden

Regeringsförklaringen ger oss ett hopp om framtiden

Den nya regeringsförklaringen som utkom igår ger oss ett hopp om framtiden.

  • Den nya samtyckeslagen möjliggör fler fällande våldtäktsdomar. Nu fortsätter arbetet för att förverkliga en samtyckeskultur.
  • Mer resurser tillförs det förebyggande arbetet och sex- och samlevnadsundervisningen moderniseras.
  • Minimistraffet höjs för våldtäkt.
  • Grovt sexuellt ofredande införs som ny brottsrubricering.
  • Preskriptionstiderna förlängs, och tas bort helt för sexualbrott mot barn.
  • Fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta.

Regeringen ökar insatserna mot våld i nära relationer. Det gäller både det akuta stödet till våldsutsatta och deras barn, det förebyggande arbetet och insatserna för att få personer som utövar våld att förändra sitt beteende.

De lovar att “fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta“. Vi önskar att de mottagningarna kommer att bygga på den erfarenhet som redan finns inom de organisationer som arbetat länge med detta. Tex Rise, Wonsa och nxtME.

Många som arbetar i dessa organisationer har själva varit utsatta och har dessutom mött och stöttat många andra som varit utsatta. Ta tillvara på deras kunskap, de vet vad vi behöver för att läka.