Lär dig mer

Om trauman i barndomen och hur de påverkar oss

Om trauman i barndomen och hur de påverkar oss

Nadine Burke Harris är en pediatriker med erfarenhet av att arbeta med och forska kring hur trauman i barndomen påverkar ens hälsa. Läs mer om ACE-studien (Adversed Childhood Experiences) som hon pratar om.

Det vi vet om sexuella övergrepp är att de i princip alltid orsakar skuld och skam hos den som utsatts. Vi vet också att de ofta orsakar posttraumatiskt stressyndrom och andra psykiska åkommor, såsom depression och ångestproblematik. Man kan också utveckla missbruk av olika slag, allt från alkohol och droger till ätstörningar och andra självskadebeteenden. Men de flesta vet nog inte att övergrepp även kan påverka den fysiska hälsan.
Särskilt när man utsätts som barn, innan hjärnan är färdigutvecklad, påverkas hjärnan och kroppen av stresspåslaget som övergreppen innebär. Får man inte hjälp så bär man detta med sig in i vuxenlivet.

En annan sak som vi vet är att barn, framförallt flickor, är de som löper störst risk att utsättas för sexuella övergrepp.

Här finns statistik över detta, som Wonsa – World of No Sexual Abuse tagit fram tillsammans med BRÅ, Brottsförebyggande Rådet.