Hem

Patientföreningen Medusa verkar för

  • Ökad tillgång till specialistkliniker för de som utsatts för sexuella övergrepp

  • Ökad kunskap i primärvården om sexuella övergrepp och vilka skador det ger

  • Riktade forskningsmedel för att öka kunskapen om konsekvenserna av sexuella övergrepp